Vi søker etter Daglig Leder og Driftsleder Sjø

16.08.2017

Daglig Leder

Vi søker etter ny daglig leder som kan utvikle organisasjon, marked og produksjonsapparat slik at vi kan produsere og selge enda mer av verdens beste blåskjell.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for bedriftens virksomhet
 • Utvikle organisasjonen og bedriftens styringssystemer i samsvar med bedriftens målsetninger om vekst
 • Ansvar for budsjettarbeid og økonomistyring
 • Fordele og prioritere ressurser
 • Utarbeide planer og mål og sikre at de oppnås
 • Kontinuerlig Identifisere og gjennomføre forbedringer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring
 • Salgs og markedsorientert
 • God forståelse for økonomi og budsjettarbeid.
 • Erfaring fra produksjonsbedrifter
 • Relevant utdannelse og bransjekunnskap en fordel, men ikke nødvendig
 • Erfaring med systematisk forbedringsarbeid.
 • Gode evner til å formulere deg skriftlig i norsk og engelsk.

Ønskede personlige egenskaper

 • Evner å håndtere mange komplekse problemstillinger samtidig
 • Har evne til å sette seg inn i å forstå nye ting raskt.
 • Kommersielt orientert. Har markedsforståelse og evne til å bygge kunderelasjoner.
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å motivere andre til å yte sitt beste
 • Resultatorientert med sterk gjennomføringsevne
 • Du har et sterkt ønske om, og interesse for, å produsere sjømat!

Norgeskjell AS kan på sin side tilby deg muligheten til å være med å videreutvikle Norges største blåskjellprodusent. Blåskjellproduksjon er en umoden bransje i Norge som gir mange spennende utfordringer og muligheter i skjæringspunktet mellom mennesker, biologi, teknologi og økonomi.

Arbeidssted vil i hovedsak være Åfjorden, men det må påregnes tilstedeværelse ved selskapets anlegg i Namdalen og Nordland. Vi har også kontroplass i Trondheim.

Driftsleder Sjø 

Vi søker etter Driftsleder Sjø. Stillingen rapporterer til daglig leder og vil ha overordnet ansvar for all aktivitet knyttet til driften av våre 30 dyrkingsanlegg og selskapets samlede produksjon av blåskjell. Sjøavdelingen har i dag tilsammen 10 årsverk.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Overordnet ledelse av all aktivitet knyttet til selskapets blåskjellanlegg
 • Ansvar for selskapets totale produksjon av blåskjell og leveranser til egen fabrikk.
 • Fordele og prioritere ressurser, både båter, mannskap og utstyr.
 • Utarbeide planer og mål og sikre at de oppnås
 • Sikre høy HMS-standard.
 • Være en sterk bidragsyter i å utvikle og gjennomføre Norgeskjells overordnede selskapsstrategi

Ønskede kvalifikasjoner

 • Praktisk erfaring med drift av arbeidsbåter fra akvakulturproduksjon eller fiske
 • Erfaring med ledelse
 • Relevant utdannelse

Ønskede personlige egenskaper

 • Er drivende og har gode samarbeidsevner, ønsker å motivere andre til å yte sitt beste
 • Trives like mye med å planlegge arbeidet ut fra kontoret, som å delta i praktisk arbeid til sjøs.
 • Løsningsorientert og med god praktisk sans og forståelse
 • Du har et sterkt ønske om, og interesse for, å produsere sjømat!

Arbeidssted vil i hovedsak være Åfjorden, men det må påregnes hyppig tilstedeværelse ved selskapets anlegg i Namdalen og Nordland. Har også kontorplass i Trondheim.

Norgeskjell AS kan på sin side tilby deg muligheten til å være med å videreutvikle Norges største blåskjellprodusent. Vi ser at potensialt for vekst er stort, både i inn- og utland, og vi skal være en drivende kraft i denne utviklingen gjennom økt satsning på dyrking, pakking og salg.

Du vil få muligheten til å bruke alle dine evner gjennom å være en aktiv deltaker i ledergruppen som i fellesskap skal realisere selskapets strategi.

 

Søknadsfrist: 8.september
Søknad sendes: soknad@koteng.no

Spørsmål rettes til: Ivar Koteng 915 18 950 eller Håvard AAkerøy 481 57 932