Vi søker etter Driftsleder sjø og produksjons-og vedlikeholdsarbeider i Åfjord

18.01.2023

Norgeskjell AS er Norges ledende produsent og leverandør av blåskjell. Vi dyrker, pakker, og selger ferske blåskjell til dagligvare- og restaurantbransjen i Norge og utlandet. Våre fabrikker ligger i Åfjord og Rissa på Fosen i Trøndelag, og vi har 53 konsesjoner for dyrking av blåskjell på Helgelandskysten, Namdalen og på Fosen. Se mer om oss på www.norgeskjell.no

Norgeskjell ønsker å styrke bemanningen, og søker etter 2 nye medarbeidere:

Driftsleder sjø

Norgeskjell AS skal styrke den daglige driften og utvikling av nye av lokaliteter for blåskjelldyrking, og søker derfor etter medarbeider til nyopprettet stilling som driftsleder for sjøavdelingen. Som driftsleder vil du være tett på produksjon av blåskjell i alle produksjonsområder, og delta i selskapets ledergruppe. Blåskjellproduksjon er fortsatt en næring under utvikling, som gir mange spennende utfordringer og muligheter i skjæringspunktet mellom mennesker, biologi, teknologi og økonomi. Arbeidssted vil fortrinnsvis være Åfjord evt. i tilknytting til selskapets andre lokaliteter. En del reising må påregnes.

Stillingsinnhold:

 • Planlegge og organisere daglig drift av blåskjell lokaliteter
 • Tilrettelegge arbeidsoppgavene sammen med øvrige ansatte
 • Delta i utarbeidelse av budsjetter- og driftsplaner, samt gjennomføring av disse
 • Sørge for at rutiner og praksis blir utført iht. kvalitetssystemer
 • Oppfølging av HMS
 • Bidra med positiv holdning og være med på å skape et godt arbeidsmiljø


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid i havbruksnæringen, gjerne som leder
 • Biologisk kompetanse/interesse


Personlige egenskaper:
Gode holdninger og samarbeidsevner
Positiv, engasjert og initiativrik
Systematisk planlegging og gjennomføring

 

Produksjons- og vedlikeholdsmedarbeider Åfjord

Vi ser etter en ivrig person som vil jobbe med vedlikehold, og samtidig bidra i produksjonen. Du må kunne jobbe med systematisk vedlikehold, og du vil få ansvar for å bygge opp et velfungerende vedlikeholdssystem for fabrikken. Arbeidssted vil være ved vår fabrikk i Åfjord.

Stillingsinnhold:

 • Vedlikehold og reparasjon av maskiner, utstyr og bygninger
 • Innkjøp av deler og prosessutstyr, teknisk korrespondanse med leverandører
 • Oppfølging og igangsetting av systematisk vedlikehold
 • Delta i den daglige produksjonen

  

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk eller mekanisk kompetanse fra TIP/fagskole, eller tilsvarende arbeidserfaring

Personlige egenskaper:

 • Jobber selvstendig og er løsningsorientert
 • Løser problemer raskt og effektivt,
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig

For begge stillingen søker vi personer som vil være med på å utvikle den norske blåskjellnæringen fra småskala til industri. Vi vil vurdere både personer med formell utdannelse, og de som har erfaring fra en eller flere av de ønskede kvalifikasjonene. Godt humør, pliktoppfyllende og arbeidsvillig er egenskaper som vi vektlegger.

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Lønn iht. til avtale
 • God pensjonsordning
 • Trivelig arbeidsmiljø med stolte og dyktige medarbeidere.

For nærmere informasjon om stillingene er du velkommen til å kontakte daglig leder Ole Andre Nilsen tlf. 979 53 743 eller e-post. ole.andre@norgeskjell.no eller HR ansvarlig Bjørn Inge Furuhaug tlf. 926 48 582 eller e-post. bjorn.furuhaug@norgeskjell.no.

Kort søknad med CV sendes på e-post til bjorn.furuhaug@norgeskjell.no innen 6. februar 2023.