Høsting

Blåskjellene høstes i "big bags". På land blir skjellene lagret i kar med rennende sjøvann inntil de blir solgt. Blåskjellene tømmes i produksjonslinja, hvor de blir vasket, renset og skilt fra hverandre.

Skjellene sorteres etter tykkelse. Ca 65% av skjellene som høstes inn blir pakket for salg, mens småskjellene settes ut i sjøen igjen.