Fabrikken

Når skjellene ankommer pakkeri blir de først satt i et vannbad med rennende kaldt vann, hvor de holdes i minst 2 døgn. Dette gir skjellene mulighet til å ”hente seg igjen” etter høsting og transport. Samtidig får skjellene tømt ut innhold i mage og tarm. Til sammen gjør dette at skjellene får en forlenget levetid etter at de er pakket, og en bedre og mer stabil smak.

Skjellene tas rett fra vanningsanlegget og inn på pakkelinja. Her blir skjellene først vasket og børstet rene. Deretter går de gjennom en maskin som napper ut festetrådene fra skjellene. Etter dette blir skjellene manuelt inspisert, og knuste skjell og skjell som er for små blir fjernet.

Etter inspeksjon blir skjellene pakket i plastnett eller i tette plastesker på 1 kg. Produktet blir så lagt i esker og satt på kjølelager før transport ut til kunde. Prosessen fra skjellene tas opp av vannbadet til de står på bil på tur mot kunde tar bare noen få timer, for å sikre et ferskest mulig produkt ute i markedet.