Om Norgeskjell

Norgeskjell er norges største produsent av blåskjell. Vi dyrker, pakker og selger ferske, konsumklare blåskjell til butikker og restaurantmarkedet, både i Norge og utlandet. Vår fabrikk for pakking av blåskjell ligger i Åfjord kommune og vi har dyrkingsanlegg på Helgeland, i Namdalseid og i Åfjord. 

Historie. 

Åfjordskjell  As ble første gang stiftet 12. juni 1983 av en gjeng entusiaster i Åfjord, som startet produksjon av blåskjell. Siden den gang har det vært skjellproduksjon i Åfjord. Fra 2004 gikk Ivar Koteng (Koteng Holding) inn som ny eier. Han er fra Åfjord men driver til daglig som eiendomsutvikler i Trondheim. Bedriften har siden den gang hatt stor utvikling.  Markedet er i hovedsak innenlands innenlands og utenlands, i hovedsak Europa.  Målet er å få større markedsandeler. Som en del av den internasjonale satsingen ble navet endret til Norgeskjell AS.
i 2021 kjøpte Koteng Holding Snadder og Snaskum, som er den andre store blåskjellprodusenten i Norge. Dette med ønske om å skape en bærekraftig bedrift.

Kontakt
Daglig leder: Ole Andre Nilsen, tlf: 979 53 743, ole.andre@norgeskjell.no
Fabrikksjef: Georg Ulvestad, tlf: 473 16 223, georg@norgeskjell.no

Faktura: Sendes på EHF format eller til e-post: 986842020@autoinvoice.no