HistorieÅfjord skjell as ble stiftet 12. juni 1983 av en del entusiaster. I 1987 tok Eva og Roar Kristiansen over. Produksjonen foregikk i leide lokaler på Monstad. Blåskjellene ble solgt som ferskvare, samt en del kokt i lake. I 1992 flyttet virksomheten til en gammel gård i Arnevika som ble bygd om til skjellpakkeri. 

I 1999 flyttet de inn i nye lokaler hvor produksjonen foregår i dag. I 2001 utvidet de pakkeavdelingen og nye maskiner ble installert. I desember 2003 gikk tre skjellbedrifter i Åfjord konkurs. Ivar Koteng kjøpte alle bedriftene 01.05.04 og driver disse i dag.

På grunn av tilpasning til det utenlandske markedet skiftet selskapet navn til Norgeskjell AS i årskiftet 2010/2011.