Om Blåskjell

Norske blåskjell fra norske fjorder
Blåskjellet finnes langs hele norskekysten, ofte i store belter i fjærsonene, helst litt inne i beskyttede lokaliteter med noe ferskvannspåvirkning.

Bærekraftig produksjon
Blåskjellene lever hovedsaklig av ulike små planktonorganismer som alger, bakterier og hoppekreps . Skjellene spiser og ånder ved å pumpe sjøvann med gjellene, opp til 5 liter per time. Plankton fanges og føres inn til munnen. Er det strøm i sjøen, vil det tilføres nytt vann, og skjellene sparere energi ved å få maten servert. Oppdrettet blåskjell trenger derfor ikke å fôres, noe som gjør blåskjelloppdrett til en av de mest miljø og ressursvennlige måtene å produsere mat på.

Gode vekstforhold i norske fjorder
Blåskjellet har stor tilpassningsevne. Om saltinnholdet blir for stort eller for varierende, hemmes veksten fordi mye energi går med til å regulere saltinnholdet. Gunstig saltmengde er fra 30-35 promille (vanlig norsk kystvann). Derfor trives blåskjell  i norske fjorder med god tilførsel av ferskvann - brakkvann.

Blåskjellet vokser på temperaturer fra 1+ til 25+. Det ideelle er fra 10-15 grader. Om våren gyter blåskjellet. Da kan opp til 10 millioner egg pr. skjell slippes fri, om de ikke blir befruktet innen 4 timer, dør de. Blåskjell-larvene setter seg fast til underlaget etter noen dager. ( stein, grus, tauverk, tre osv) 
Fra 0-15 meter dyp, holder de seg fast med byssustråder som de spinner og fester.

Oppbevaring av blåskjell
Blåskjell tåler tørrlegging, og oppbevares best i lav temperatur, f.eks i kjøleskap. Det kan under optimale forhold holde seg i live opptil en måned på land, men pakkede blåskjell har som regel en oppgitt holdbarhet på 7 til 14 dager. Blåskjell som ikke åpner seg ved koking er døde, og må kastes. Blåskjell pakket i tette plastbeholdere (MAP pakker) vil ofte åpne seg når de tas ut av emballasjen. Dette betyr ikke at de er døde, og de kan tilberedes og spises.

Sunn og næringsrik mat
Blåskjellene har ofte mest matinnhold og med topp kvalitet ved juletider, og oppnår et lavmål ved april/mai på grunn av gryting. Skjellene er sunt og en god kilde til jern, selen, vitamin B 12 og Omega 3 fettsyrer