Algegifter

28.01.2014

Det finnes ulike algearter i sjøen som kan inneholde giftstoffer. I norsk farvann frykter man spesielt to arter:

  • DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) kan forårsake ubehag og ufarlig diare.
  • PSP (paralytic shellfish poisoning) kan forårsake lammelser og dødsfall.

Disse algene filtreres og spises av blåskjellene. Som alle andre alger kan de ikke ses, luktes eller kjennes på smak. Om de fryses, tørkes eller kokes, dør ikke disse algene. Skjellene kan først spises når de har spist nok ”gode” alger og blitt giftfrie.

Norske skjell, som omsettes og selges kommersielt, er kontrollert av Mattilsynet, og kan trygt spises. Man må også huske på at selv om det kommer varsel om at hele kysten har giftige blåskjell, finnes det beskyttede lokaliteter som ikke har blitt brydd med de giftige algene, og som man kan spise uten bekymring. Sanker du skjell selv, bør du unngå steder der vannet kan være forurenset eller inneholde giftige alger.

Ønsker du informasjon om det er trygt å spise blåskjell i ditt distrikt, gå til:
http://algeinfo.imr.no eller http://mattilsynet.no  
eller ring Mattilsynets blåskjelltelefon på: 22 24 62 99