Produkter

Vi har fabrikk i Åfjord, hvor vi vasker og pakker skjellene før distribusjon.
Skjellene høstes inn fra ulike lokasjoner i trøndelagsområdet.