MS Tørhaug på plass i åfjord

17.01.2020

Norgeskjell AS har fått overlevert ny båt fra Sletta Verft AS til selskapets avdeling i Åfjord. Båten skal benyttes i forbindelse med selskapets dyrking av blåskjell, og den har fått navnet «MS Tørhaug».

 - Daglig leder Ole Andre Nilsen i Norgeskjell AS sier at investeringen på kr. 6,5 millioner er et viktig grep for å befeste selskapets posisjon i sjømatmarkedet, og at vil gi de ansatte helt nye arbeidsforhold når det gjelder drift, komfort og sikkerhet. Nilsen opplyser videre at dette er det første nybygget i selskapets historie, og dermed en viktig milepæl i den videre utviklingen.

 Investeringen er et ledd i selskapet strategi mot å økt produksjonen av blåskjell til 2 000 tonn årlig og en del av selskapets investeringsplan på kr. 20 millioner i 2019. I tillegg har selskapet ytterligere planer for investeringer de nærmeste årene for å nå produksjonsmålet. 

 Båten er bygget av Sletta Verft AS på Mjosundet i Aure kommune og er selskapets bygg nr. 178 og er 11,35m * 4,7m. Båten er en katamaran bygget i aluminium og et utstyrt med 2 motorer fra Nogva/John Deere på 200 HK. Båten er i tillegg utstyret spesielt for drift av blåskjellanlegg, og er bygget med tanke på å gi mannskapet best mulige arbeidsforhold og sikkerhet. For Sletta Verft AS er dette den første båten de har bygget for blåskjellnæringen.

 - Ole Andre Nilsen sier videre at Norgeskjell AS er svært godt fornøy med det arbeidet Sletta Verft AS har utført og det samarbeidet man har hatt med verftet i byggeperioden.

 -Kåre Sletta fra Sletta Verft AS kan informere om at «MS Tørhaug» er den første båten de bygger for blåskjellnæringen, og de håper med dette å få en posisjon innenfor et nytt segment. Sletta er videre godt fornøy med fartøyet og byggeprosessen sammen med Norgeskjell AS, og håper selskapet får en båt som svarer til forventningen.     

Norgeskjell AS har hovedkontor i Åfjord, og drifter 35 blåskjellkonsesjoner i Trøndelag og på Helgeland. Norgeskjell AS er Norges største produsent av blåskjell og leverer i dag skjell i hele Norge og har en økende eksportandel.