Høsteområder

Her kan du finne høsteområdene på levende muslinger som Mattilsynet til enhver tid har godkjent.

Kartet nedenfor viser alle våre konsesjoner