PRESSEMELDING

26.03.2021

                                                                                                                                                 Åfjord/Trondheim, 26. Mars 2021

KOTENG HOLDING AS KJØPER SNADDER & SNASKUM AS I INDRE FOSEN KOMMUNE OG ØKER SINE INVESTERINGER INNENFOR BLÅSKJELLNÆRINGEN.

Koteng Holding AS eier virksomheten Norgeskjell AS i Åfjord, og har med oppkjøpet av Snadder & Snaskum AS tatt et viktig strategisk grep for å utvikle en lønnsom blåskjellnæringen i Norge.

Styreleder Ivar Koteng i Norgeskjell AS og grunder og eier av Snadder & Snaskum AS Magne Hoem er godt fornøyd med avtalen, som begge mener er helt nødvendig for å bygge et solid selskap i Norge basert på produskjon og pakking av levende blåskjell. Begge er enige i at i dag begynner en helt ny historie, men samtidig fortsettelsen på 2 andre historier.

Med dette oppkjøpet vil det meste av norske blåskjell bli produsert og pakket på Fosen. Man har tro på å bygge et sterkt selskap og merkenavn rundt den aktiviteten som foregår i regionen. I tillegg vil man ha en betydelig bedre posisjon til å kunne øke eksporten av norske blåskjell. 

Både Norgeskjell AS og Snadder & Snaskum AS har lang erfaring med produkjson og pakking av blåskjell, hvor grunder Magne Hoem i Snadder & Snaskum AS har drevet med blåskjell i 40 år. Norgeskjell har på sin side drevet med blåskjelldyrking i Åfjord siden 1983, og har i tillegg aktivitet i Namdalen og Helgeland.

Daglig leder i Norgeskjell AS, Ole Andre Nilsen, mener at oppkjøpet er nødvendig for å utvikle norsk blåskjellproduksjon, og han har stor tro på at gjennom dette oppkjøpet vil blåskjellnæringen i Norge styrke sin posisjon og muligheter for utvikling i hele verdikjeden. Oppkjøpet gir dessuten muligheten til å utnyttte den kapasiteten man har på sjø og land, på en lang bedre måte i forhold til i dag. Ola Andre Nilsen sier også i en kommentarat dette oppkjøpet er viktig for mulighetene til å styrke eksporten av norske blåskjell. Norge har de beste blåskjellene og selvfølgelig skal de serveres på de beste restaurantene over hele verden, sier Nilsen.

Magne Hoem, sier han er innstilt på å være en del av den nye virksomheten og ønsker å dele sine erfaringer fra produskjon, pakking og salg av blåskjell gjennom 40 år til den nye organisasjonen. Hoem sier videre at han har stor tro på prosjektet og håper man gjennom oppkjøpet kan ta i bruk det beste fra begge selskapene, og ikke minst utvikling i alle ledd.

Det nye selskapet vil i første omgang beholde pakkeanleggene i Åfjord og i Indre Fosen, men vi umiddelbart starte omorganisering av ledelse og selskapenes aktivitet for å utnytte ressurser og kompetanse på best mulig måte.

Eventuelle spørsmål kan rettes til følgende:

Ole Andre Nilsen, daglig leder     979 53 743

Ivar Koteng, styreleder     915 18 950